بازداشتگاه گوانتانامو

26 بهمن 1392
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

خالد شيخ محمد و چهار نفر از هم پرونده ای های او به اتهام اجرای حملۀ تروريستی سپتامبر ۲۰۰۱ در آمريکا در بازداشتگاه گوانتاناموی آمريکا در کوبا به سر می برند. اين افراد يک بار در سال ۲۰۰۸ مجرم شناخته شدند.