گسترش شبکه تلگرام در ایران

20 خرداد 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

گسترش تلگرام در ایران چه تاثیرات اجتماعی دارد؟ شما از این اپلیکیشن در چه مواردی استفاده می کنید؟