گشتی در دنيای كميک استريپ

10 مهر 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

جشنواره كميک استريپ در بلژيک، نگاهي به تن تن و ميلو اثر ماندگار هرژه و جان گرفتن آن روک صحنه اپرا، دغدغه ها و مشكلات پناهنده های فرانسه در كتاب جديد مانا نيستانی و انتشار كتاب تازه دكتر سوس