خانه ای در پایتخت آمریکا که تبدیل به باغچه کوچکی شد

26 آبان 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

اگر در شهرهای بزرگ زندگی می کنید هنوز می توانید صاحب یک باغچه، حتی خیلی کوچک باشید. به گفته برخی کارشناسان، ۷۰ درصد آمریکایی ها هم اکنون به شکل های مختلف باغبانی می کنند.