نگاه متفاوت یک گیاه شناس بریتانیایی با آثار ساخته شده از چوب

02 آبان 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

دوست دارید مبلمانتان با دیگران متفاوت باشد؟صندلیهای چوبیِ ساخت طبیعت چطورن؟ یک گیاه شناس بریتانیائی با دیدگاه هنری اش به چوب درختان به شما کمک خواهد کرد.