بازداشت تلاشگران صلح سبز توسط پلیس فرانسه در پاریس

24 آذر 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

پليس فرانسه دهها نفر از تلاشگران صلح سبز را به اتهام اخلال و سد کردن راه ورودی ساختمان مرکزی شرکت برق ای دی اف در پاريس دستگير کرد. مدافعان انرژی پاک و حفظ محيط زيست می گويند، ای دی اف به خاطر مشکلات مالی قادر به اداره و استفاده سالم و امن از اتم به عنوان منبع انرژی اصلی توليد برق نيست.