گرمایش زمین و ذوب شدن یخها به اقتصاد گرینلند آسیب رسانده است

10 شهریور 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

سرزمین گرینلند در اقیانوس منجمد شمالی یکی از مناطقی است که شاهد پیامدهای زیانبار پدیده گرم شدن زمین است. ذوب شدن سریع یخ در این شمالی ترین نقطه کره زمین به اقتصاد گرینلند، ضربه بزرگی وارد کرده است.