نخست وزیر جدید یونان سوگند یاد کرد

06 بهمن 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

آقای سیپراس رهبر حزب چپگرای سیریزا ست که در انتخابات روز یکشنبه، ۱۴۹ کرسی از سیصد کرسی پارلمان را بدست آورده بود. در شش سال اخیر، یونان با بحران شدید بدهی ها روبرو بود و دریافت وام از اتحادیه اروپا و صندوق بین المللی پول نیز منوط به کاهش حجم نقدینگی و اعمال سیاست های ریاضت کشانه شده است. گزارش از نورا شاهسون.