اعتصاب کارگری به دنبال اصلاحات پیشنهادی دولت یونان

17 اردیبهشت 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

کارگران یونان روز جمعه در اعتراض به اصلاحات پیشنهادی دولت برای وضع مالیات‌های جدید و حقوق بازنشستگی، دست از کار کشیدند. پیشنهادهای ریاضت اقتصادی دولت یونان، بخشی از توافق آتن با وام دهندگان بین المللی برای دریافت وام نجات اقتصادی است.