خشم رهبران اتحادیه اروپا از تهديدهای یونان

26 بهمن 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

یونان تهدید کرده است چنانچه در شرایط وام اضطراری به‌آن کشور تجدیدنظر نشود، برای دریافت کمکهای مالی و بازسازی اقتصاد شکننده این کشور به روسیه، و احتمالاً به چین و آمریکا متوسل خواهد شد. تهدید یونان بسیاری از رهبران اتحادیه اروپا را به خشم آورده است. گزارش از یگانه ارس‌باران.