نگرانی از تنش ها میان پناهجویان و ساکنان یونان ادامه دارد

07 آذر 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

یک هفته پس از درگیری بین پناهجویان و ساکنان اردوگاه سوودا در یونان که با پرتاب بمبهای دست ساز به چادر پناهجویان همراه بود بسیاری نگران تکرار این درگیریها هستند.