دولت یونان خواستار یک بسته جدید کمک مالی شد

10 تیر 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه خاتمه پیدا کرده است.

آتن، پايتخت يونان در پی ناکامی دولت خود به پرداخت نخستين قسط بدهی کشور به صندوق بين المللی پول، و درخواست آخرين لحظۀ نخست وزير از سازمان ثبات اروپايی روز ناخوشايندی را آغاز کرده است. وزيران دارايی اتحاديه اروپا قرار است امروز در يک کنفرانس تلفنی پيشنهاد آقای سيپراس را مورد بررسی قرار دهند.