یونان پیش از همه پرسی؛ مردم در موافقت و مخالفت با ریاضت اقتصادی دو دسته شدند

14 تیر 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

همزمان با نزدیک شدن به روز همه‌پرسی اقتصادی در یونان برای پذیرش یا رد پیشنهادهای وام دهندگان، مردم این کشور در واکنش به رد یا تایید سیاست های ریاضت اقتصادی، دو دسته شده اند.