پارلمان یونان به برگزاری همه پرسی اقتصادی رای مثبت داد

08 تیر 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه خاتمه پیدا کرده است.

پارلمان یونان به فراخوان الکسیس سیپراس، نخست وزیر یونان برای برگزاری همه پرسی در روز پنجم ماه ژوئیه رای مثبت داد. نخست وزیر یونان از مردم یونان خواسته است در این همه پرسی به پیشنهاد وام دهندگان برای پرداخت کمک اقتصادی در ازای اجرای اصلاحات اقتصادی رای منفی دهند.