واکنش سرد آلمان به پیشنهاد جدید یونان

11 تیر 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

نخست وزیر یونان از رأی دهندگان یونانی خواست تا در همه پرسی روز یکشنبه با دادن رأی منفی با پیشنهاد اصلاحی وام دهندگان بین المللی مخالفت کنند. این در حالی است که الکسیس سیپراس پیشتر گفته بود که با شرایط وام دهندگان موافقت می کند.