شاهین فاطمی، رییس دانشگده اقتصاد و بازرگانی

15 تیر 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

همه پرسی روز یکشنبه در یونان ساعت ۷ بعد از ظهر به وقت محلی پایان یافت. یونانی ها در این روز به پای صندوق های رای رفتند تا در مورد شرایطی که اتحادیه اروپا برای پرداخت وام کمکی به یونان تعیین کرده، تعیین تکلیف کنند. ۶۱ درصد شرکت کنندگان در رفراندوم، به این شرایط رای منفی دادند.