یونان بسته پیشنهادی اصلاحات اقتصادی را به اتحادیه روپا ارائه داد

19 تیر 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

دولت یونان بسته پیشنهادی اصلاحات اقتصادی خود را به اتحادیه اروپا و وام دهندگان بین المللی ارائه داد و از پارلمان یونان نیز خواست در تلاش برای جلوگیری از ورشکستگی این کشور، این برنامه را تصویب کند.