الکسیس سیپراس: یونان در اتحادیه اروپا می ماند

20 تیر 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

به دنبال تصویب بسته پیشنهادی اصلاحات اقتصادی دولت یونان، دولت آن کشور اکنون مجاز است با وام دهندگان بین المللی مذاکره کند.