نخست وزیر یونان برای بازپرداخت بدهی های یونان شرایطی تعیین کرد

20 بهمن 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

نخست وزیر یونان می گوید ، بدون بخشودگی و برنامه نجات اقتصادی از سوی کشورهای اروپایی ، بازپرداخت بدهی آن کشور ممکن نخواهد بود. او در عین حال ، به مردم کشورش قول داد به دوران ریاضت اقتصادی در آن کشور پایان دهد.