یک مدیر رسانه ای آمریکا بعد از سفر به تهران: ایرانی ها رضایت ندارند اما دنبال انقلاب هم نیستند

17 خرداد 1395