گرداب قطبی شرق آمريکا را در نورديد

18 دی 1392
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

توده هوای قدرتمند قطبی که بسیاری از ایالات آمریکا را فرا گرفته، باعث کاهش شدید دمای هوا و در پی آن تعطیلی هزاران مدرسه و ماندن اجباری میلیونها نفر در خانه هایشان شده است. این توده هوای سرد که «گرداب قطبی» نامیده می شود، باعث افت چشمگیر دمای هوا شده است.