نگاهی اجمالی به فعالیت‌های هسته‌ای ایران

09 تیر 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

مروری اجمالی بر فعالیت‌های تاسیسات اتمی و سیر برنامه بحث برانگیز هسته‌ای ایران و خط قرمزهای، آن در گزارش حمیده آرمیده