گرانی‌های آخر سال

25 اسفند 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

آیا شما امسال موفق به انجام خرید عید شده‌اید؟ روایت شما از گرانی‌ها چیست و چه تاثیری بر مراسم نوروز شما گذاشته؟