گرانی‌ها و افزایش قیمت دلار

06 سپتامبر 2018
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

افزایش قیمت دلار و گرانی‌ها چه تاثیری بر زندگی شما گذاشته است؟ آیا دولت موفق به مهار قیمت‌ها می‌شود یا گرانی‌ها افزایش می‌یابد؟