گرانی‌ها و افزایش قیمت دلار

15 شهریور 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

افزایش قیمت دلار و گرانی‌ها چه تاثیری بر زندگی شما گذاشته است؟ آیا دولت موفق به مهار قیمت‌ها می‌شود یا گرانی‌ها افزایش می‌یابد؟