گرانی‌ها در ایران

22 آذر 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

به گزارش بانک جهانی شاخص بهای مصرف‌کننده کل جهان در سال ۲۰۱۶، نسبت به سال ۲۰۰۰، ۲.۵ برابر شده، که به معنی ۲.۵ برابر شدن قیمت کل کالاهای محاسبه شده در این فاصله است. این گزارش همچنین نشان می‌دهد این شاخص برای مصرف‌ کننده ایرانی در همین زمان، ۱۲.۳ برابر شده، که ۵ برابر میانگین جهانی است.