گرانی و افزایش بهای دلار

12 تیر 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه خاتمه پیدا کرده است.

تاثیر افزایش قیمت دلار و ارزهای خارجی بر زندگی روزمره شما چیست؟