گرانی نان صدای مجلس شورای اسلامی را در آورد

21 خرداد 1391
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

در حالی که نمانیدگان مجلس شورای اسلامی خواستار بررسی افزایش قیمت نان شده اند، رئیس فراکسیون کارگری مجالس ششم تا هشتم گفت، «آن ها که نان را گران کردند از شکم گرسنه مردم بی خبرند.» گزارش از وفا آذربهاری.