گرانی های شب عید

24 اسفند 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

نظر شما درباره گرانی ها چیست؟ گرانی چه تاثیری بر مراسم نوروزی در خانواده ها دارد؟ چگونه می توان در مقابله با افزایش قیمت ها سعی در نگهداشتن سطح رفاه کرد؟