گرانی در ماه رمضان

28 خرداد 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

ماه رمضان با موجی از گرانی ارزاق عمومی آغاز شده است. به نظر شما دلیل این گرانی چیست؟ دولت چه نقشی می تواند داشته باشد؟