گرانی دلار و تعطیلی کارخانجات در ایران

27 شهریور 1391
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

افزایش قیمت دلار موجب افزایش شدید قیمت نوشت افزار مورد نیاز دانش آموزان و کمبود چشمگیر این کالاها شده است. درآستانه سال جدید تحصیلی، نوسان ها درقیمت ارز در ایران، کاهش شدید تولید مداد، و توقف ۵ پنج کارخانه داخلی تولید کننده این کالا را به دنبال داشته است. آمارهای رسمی نیز نشان از افزایش چشم گیر قیمت نوشت افزار دارد. گزارش از وفا آذربهاری.