گرانی دلار و قیمت دارو در ایران

28 فروردین 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

مشاهده شما از قیمت داروها پس از گرانی دلار چیست؟ آیا امکان دسترسی به داروهای با کیفیت مناسب را با قیمت قبلی دارید؟