گرانی دلار

26 اردیبهشت 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

آیا به تازگی دلار خریداری کرده‌اید؟ با چه قیمتی؟ گرانی قیمت دلار چه تاثیری بر زندگی شما گذاشته است؟