دستیابی مادربزرگ ۹۱ ساله به فراگیری فن خلبانی و هدایت هواپیما

09 مهر 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

در آمریکا، و قطعا در بسیاری دیگر از کشورهای جهان ضرب المثلی رواج دارد که می گوید هیچوقت برای یادگرفتن دیر نیست. فیضه اِلمَصری خبرنگار صدای امریکا در گزارشی که باتفاق می بینیم نشان می دهد که چگونه یک مادربزرگ در ۹۱ سالگی به ارزوی خود برای فراگیری فن خلبانی و هدایت هواپیما دست یافته است