گرامیداشت روز عید پاک در جهان با پیام پاپ مبنی بر امید به غلبه بر ویروس کرونا

24 فروردین 1399