تایید نیل گورساچ در سنای آمریکا؛ پیروزی بزرگ برای دولت ترامپ

19 فروردین 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

تأييد صلاحيت نيل گورسچ به عنوان قاضی ديوان عالی کشور در سنای آمريکا پيروزی بزرگی برای دونالد ترامپ تلقی می شود. اما به گفتۀ تحليلگران سنا بابت تأئيد قاضی گورسچ بهای سياسی سنگينی پرداخت کرده است.