بخش خصوصی اقتصاد ایران در انتظار لغو تحریم‌ها

23 دی 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

بخش خصوصی در ایران اگرچه در مقایسه با بخش دولتی و نیمه دولتی چندان گسترده نیست، اما فعالان بخش خصوصی در حوزه هایی مانند قطعه سازی برای کارخانه های خودرو سازی و همچنین مسکن و ساخت و ساز، نقش قابل توجهی دارند.