فناوری اتومبیل های خودران فراگیر میشود

26 اسفند 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

روز سه شنبه تعدادی از قانونگذاران آمریکایی پشت فرمان اتومبیل های موسوم به خودران نشستند و چرخی در شهر واشنگتن دی سی زدند تا با این فناوری بیشتر آشنا شوند. گزارش آرش اعلایی