ایران یکی از دو پرسش مهم کاربران گوگل در ۲۰۱۵

11 دی 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

ایران موضوع یکی از دو پرسش مهم سال برای کاربران اینترنت در استفاده از موتور جستجوی گوگل در ۲۰۱۵ بود.گوگل امسال در گزارشی، مهمترین موضوعاتی که توسط کاربران اینترنت در گوگل پرسیده اند را منتشر کرده است. از دو موضوع مهمی که مورد سوال قرار داده اند، یکی به ایران ربط دارد.