مراسم "جمعه نیک" با حضور رهبر کاتولیک های جهان

11 فروردین 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

"جمعه نیک" در آئین مسیحیت روزیست که مسیحیان معتقدند عیسی مسیح به صلیب کشیده شد، و هر سال/ این روز را /که نمادی از فداکاری و از خودگذشتگی پیامبر آنان است، گرامی می دارند.