گلرخ ایرایی: آرش صادقی به بیمارستان منتقل نشده است

15 دی 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

گلرخ ابراهیمی ایرایی همسر آقای صادقی در گفت‌وگو با صدای آمریکا می‌گوید که آرش صادقی هنوز به بیمارستان منتقل نشده است. به گفته او، آقای صادقی اعتصاب غذای خود را شکسته و دادستانی هم با اعزام به بیمارستان موافقت کرده است.