گلف تراپی برای کمک به سربازان از جنگ بازگشته

04 تیر 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

انجمن بازیکنان حرفه ای گلف در آمریکا به منظور کمک به درمان تنش های روانی سربازان بازگشته از جنگ، یک دوره آموزشی مخصوص و مسابقات دوستانه برگزار کرده است. تیم پزشکی انجمن گلف می گوید اساس این تصمیم ویژگی های بازی گلف است که موجب بازتوانی و درمان پریشانی های فکر می شود.