بزهای تیزهوش!

07 شهریور 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

نتیجه یک تحقیق در بریتانیا، شواهد معتبری برای تیزهوشی بزها فراهم کرده و نشان داده است که آنها قادر به تشخیص و تفکیک حالت های چهره نظیر غم و شادی هستند. گزارش شیده رضایی