همایش جهانی جوانان علیه افراط گرایی در نیویورک برگزار شد

07 مهر 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

همایش جهانی جوانان علیه افراط گرایی روز دوشنبه ۲۸ سپتامبر با حضور بیش از یکصد تن از جوانان فعال در حوزه مبارزه با افراط گرایی از سراسر جهان در نیویورک برگزار شد. ريچارد استنگل، سردبير پيشين مجلۀ تايم و معاون کنونی وزارت امور خارجه آمريکا در امور ديپلماسی علنی يکی از سخنرانان اين جلسه بود.