ترسالی و خشکسالی شدید در شرق و غرب آمریکا در پی گرمایش جهانی

12 مرداد 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

بر اساس پژوهشی که در دانشگاه ورمونت آمریکا انجام شده، سطح آب دریا در منطقه ای که پایتخت آمریکا در آن قرار دارد، به دلیل گرمتر شدن زمین، سریعتر از پیش بالا آمده است.