تکنولوژی جدید در خدمت مبارزه با قاچاقچیان اسلحه

12 فروردین 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

صدها کشتی دستگاه‌های رهياب خود را خاموش کرده و مسيرهای تعريف ناشده‌ای را در پيش می‌گيرند که موجب افزايش نگرانی‌ها از اين بابت شده است. نگرانی از اینکه قاچاق اسلحه مهاجران غيرقانونی و مواد مخدر احتمالاً بدون امکان نظارت در حال انجام است.