رتبه ۱۹۱ ایران از نظر آزادی مطبوعات

09 اردیبهشت 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

خانه آزادی ایران را از جمله کشورهایی دانست که بدترین وضعیت آزادی مطبوعات در جهان را دارند. بازداشت روزنامه نگاران و سانسور رسانه ها از دلایل پایین بودن رتبه ایران در این فهرست است . گزارش کوروش صحتی