گزارشگران بدون مرز: آزادی مطبوعات با بیشترین تهدید روبروست

07 اردیبهشت 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

خبرنگاران بدون مرز می گوید، آزادی رسانه ها در جهان در سال گذشته بدترین وضعیت را داشت به گونه ای که به گفته این سازمان آزادی مطبوعات هرگز تا این حد با تهدید روبرو نبوده است.