ضرر هنگفت اقتصادی ناشی از ترور و خشونت های سال گذشته

11 خرداد 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

تروریسم و خشونتهای ناشی از آن، در سال گذشته بیش از ۱۴ هزار و ۳۰۰ میلیارد دلار به اقتصاد جهانی لطمه وارد کرده است و سهم آمریکا از این لطمه به تنهایی حدود دوهزار پانصد میلیارد دلار بوده است.