کمپین ایرانیان خارج از کشور در حمایت از توافق هسته‌ای وین

24 مرداد 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

امروز گروهی از ایرانیان ساکن کشورهای مختلف جهان در بیش از صد شهر جهان مراسم ویژه ای برای حمایت از توافق هسته ای ایران و گروه ۱+۵ برگزار می کنند . دست اندرکاران برگزاری این کمپین می گویند این حرکت خودجوش است و هیچ هدف و انگیزه سیاسی در آن وجود ندارد. گزارش عسل رحمانی