توافق در قطر برای ثابت نگه داشتن سقف تولید قیمت نفت را افزایش داد

28 بهمن 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

پس از نشست وزیران نفت چهار کشور عمده تولیدکننده در دوحه و حصول توافق بین روسیه، عربستان، ونزوئلا و قطر مبنی بر ثابت نگهداشتن سطح تولید به میزان ژانویه، قیمت نفت و شاخص‌های عمده سهام در بازارهای بورس اروپا و آمریکا بالا رفت.